Akties

 

Inhoudsopgave

Uit het gesprek van de initiatiefgroep met wethouder mevrouw Jacqueline Verbeek op 28 oktober 2014

1 De gemeente is van mening dat als er iets gaat gebeuren elke oplossing maatwerk is en goed in de groene omgeving zal moeten passen

2 De gemeente wil serieus werk maken van het omarmen/ondersteunen van bewonersinitiatieven zoals deze

3 De wethouder is positief onder de indruk, waardeert het bewonersinitiatief ontzettend, complimenteert ons en vindt het plan er professioneel uit zien

4 De wethouder zal waar mogelijk haar politieke en bestuurlijke contacten aanwenden om de mogelijkheden te verkennen en

5 We zullen elkaar informeren zodra er relevante ontwikkelingen lijken te zijn.
terug naar top

Bewonersbijeenkomst 10 september 2014 
Verslag van de bewonersbijeenkomst op 10 september 2014.
(voor de gebruikte plaatjes, klik hier)

De avond vond plaats op initiatief van de initiatiefgroep Walaardt Sacré Park en vond plaats in het gebouw van de tennisvereniging Bosch en Duin

De avond stond onder leiding van Ilona Hofstra en werd bezocht door 56 bewoners.

Na de inleiding (tijdens de powerpoint presentatie (in apart document beschikbaar) korte interviews met Marc Hofstra, Hans Zijlstra, Leonie Rupert en Pieter van der Ploeg), werd in groepen, in 4 thema’s, doorgesproken over het hoe en wat: Economische haalbaarheid, Ruimtelijke indeling, Maatschappelijke functies en Proces en sturing.

Tot op de avond zelf was er nog geen rechtstreeks contact geweest met Defensie. Wel was een gepensioneerd militair aanwezig die het een goed initiatief vond, maar er op wees dat er nog door veel afdelingen gebruik gemaakt word van het kamp en dat het gebruik uitgebreid wordt vanwege de toegenomen spanningen in de wereld en extra inzet van Defensie dientengevolge.

Het initiatief om van het Kamp een Duurzaam Park te maken wordt goed ontvangen en/maar zal waarschijnlijk niet op korte termijn gerealiseerd worden. De initiatiefgroep en bewoners willen dat als Defensie het terrein geheel of gedeeltelijk verlaat er een nieuwe situatie ontstaat die past in onze omgeving en recht doet aan zoveel mogelijk wensen van omwonenden.

De resultaten; de naar voren gebrachte issues en wensen per thema:

Economische haalbaarheid:

Er zal verdienvermogen moeten zijn; principe rood voor groen

 • Wonen en zorg (via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap); senioren en jongeren
 • Exploitatie van bestaande sportvoorzieningen
 • Duurzame retail (bv biologische winkel)
 • Natuurbegraafplaats voor huisdieren

Ruimtelijke indeling:

 •  Integraal benaderen ihkv Hart van de Heuvelrug; onderdeel ecologische zone
 • Niet versnipperen in verschillende clusters; keuze voor bos en groen
 • Geen retro landgoed; goed aanpassen aan de omgeving
 • Zorgen over extra verkeers- en parkeer-hinder; geen doorgaande routes
 • Waldlager-karakter en cultuurhistorie zoveel mogelijk handhaven/gebruiken
 • Meebewegen met het bestaande, niet alles anders/overhoop
 • Lijnen volgen (bv bouwen langs de Hobbemalaan; doorgaande route voor dieren)
 • Ruimte voor wonen op kleinere kavels in openbaar groen, ook voor jonge gezinnen
 • Alle eventuele bouw kan ook/beter in de zuidelijke helft geconcentreerd worden
 • En ruimte voor medische voorzieningen en een biologische winkel met moestuin

Maatschappelijke functies:

 • Bos, stilte, natuurbeleving en wandelen
 • Stadslandbouw, biologische streekproducten
 • Kleinschalig wonen, zowel voor ouderen als voor jongeren (hergebruik Waltlager)
 • Sport en recreatie; trimbaan, kinderboerderij, zorgboerderij
 • Startende bedrijven en cultuur (ateliers, theater, natuur- en milieucentrum, buurthuis)
 • Zorg, medische voorzieningen, BSO

Proces en sturing:

 • Draagvlak creëren en behouden (verenigingen, politiek, nieuwsbrief, bijeenkomsten)
 • Aanhaken op bestaand beleid en samenwerken (m.n. met gemeente èn provincie)
 • Eerst een plan, dan pas de media, leidend totHet uiteindelijke resultaat: de nieuwe werkelijkheid: een Duurzaam Park.

Tot slot over hoe nu verder:

 • Eind oktober praat de initiatiefgroep met de wethouder (Jacqueline Verbeek)
 • Komende maand zal direct contact opgenomen worden met Defensie en
 • Als er nieuws/relevante ontwikkelingen zijn dan laat de initiatiefgroep van zich horen.

Onderstaand de schets van het terrein zoals dit er uit zou kunnen gaan zien, mede naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen tijdens de bewonersbijeenkomst:
Walaardt Sacré als natuurlandgoed

terug naar top

1 Reactie naar Akties

 1. Ruud Banus schreef:

  Ben afgelopen herfst bij de bewonersbijeenkomst in eht gebouwtje van de Tennisvereniging geweest. Daar hebben wij ons e-mailadres achtergelaten, ook al omdat wij als winkel geïnteresseerd zijn in deelname aan het project als winkel met toekomstvisie. Misschien is ons email-adres zoek geraakt. Daarom bij deze met het vriendelijk verzoek om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.

  Hartelijke groet van Ruud Banus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *